Ascert, VERAS en VVTB zijn een campagne gestart ter bevordering van de veilige verwijdering van asbest in Nederland. De titel van deze campagne is ‘Veilig in elke vezel’.

Onze organisatie heeft veiligheid voor mens- en omgeving hoog in het vaandel staan. De campagne is erop gericht om organisaties als de onze scherp te houden en ons te blijven ontwikkelen op het gebied van veilig werken. Iets wat we alleen maar kunnen waarderen!

Op de website www.vezelveiligheid.nl zet de campagne, aan de hand van verschillende thema’s, de belangrijkste aandachtspunten op een rij. De website biedt veel informatie, handige online instructies en waardevolle hulpmiddelen voor organisaties, als de onze, die dagelijks met asbestsanering te maken hebben.

De thema’s zijn:

Emissiebeperking
Asbest is een zeer gevaarlijke stof die op termijn voor ernstige gezondheidsproblemen kan zorgen. Daarom vraagt het verwijderen ervan om echt vakmanschap, waarbij erop wordt gelet dat er zo weinig mogelijk vezels vrijkomen. Elke vezel telt namelijk! Iets waar we ons in onze organisatie ook van bewust zijn. Voordat we tot de werkelijke uitvoering overgaan, bespreken medewerkers van de werkvoorbereiding en de uitvoering wat de beste wijze is om de klus aan te pakken en emmissie tot het minimum te beperken. Methoden die hierbij worden toegepast zijn bijvoorbeeld: bevochtigen, impregneren, niet breken en glovebags. Niet alleen per project, maar ook per asbesttoepassing wordt de werkwijze doorgesproken. Tevens wordt dit vastgelegd in een plan van aanpak.

Adembescherming
Goede bescherming in de vorm van o.a. een masker is van belang om te voorkomen dat asbestvezels worden ingeademd. De campagne benadrukt waar je op moet (blijven) letten en waar we in onze organisatie ook scherp op zijn. Zo hebben al onze medewerkers een eigen masker met motor, dat passend is voor hun gelaat en ook uitvoerig wordt getest. Daarnaast worden de maskers en bijbehorende motors elk jaar gekeurd door een onafhankelijke gecertificeerde partij. Er wordt alleen gewerkt met goedgekeurde PBM’s.

Cultuur
Binnen organisaties die bezig zijn met asbestverwijdering, is het belangrijk dat er aandacht is voor o.a. risicobewustzijn, juiste certificeringen, scholing, duidelijke regelgeving, veiligheid, goede inventarisatie en innovatie. Onderwerpen die ook in onze organisatie de nodige aandacht krijgen. Kennis van zaken en werken conform de regelgeving zijn bij ons de norm en dit dragen we ook uit naar onze klanten. Het gespecialiseerde team dat binnen onze organisatie bezig is met het verwijderen van asbest heeft zeer nauw contact met elkaar en heeft de juiste werkhouding: gericht op veiligheid en conform de regelgeving. Door een goede voorbereiding en evaluatie zijn we altijd bewust van de risico’s en bij enige twijfel, vragen we advies aan andere deskundige partijen. Al onze processen rondom de asbestwerkzaamheden zijn vastgelegd en worden ook strikt gevolgd.

Werken op hoogte
Er ligt nog heel wat asbest in Nederland op de daken. Dat moet worden verwijderd voor de volksgezondheid. Naast de gevaren van werken met asbest hebben we in deze situatie ook te maken met werken op hoogte. Vallen van hoogte of vallen door een golfplaten dak. Dat wil niemand meemaken. Al deze risico’s worden meegenomen in onze zorgvuldige aanpak. De website www.vezelveiligheid.nl biedt ook tips om met ‘beide benen op de grond’ te blijven bij werk op hoogte!

Heb je in je werk te maken met Asbest? Kijk dan zeker eens op www.vezelveiligheid.nl.