Contractvormen

De meeste opdrachten worden aangenomen met de volgende contractvormen.

RAW bestekken

Veel opdrachten worden aangenomen op basis van een RAW bestek. De afkorting RAW staat voor Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw. In een RAW-bestek schrijft de opdrachtgever vrijwel exact voor hoe het werk gerealiseerd moet worden. Dit beperkt ons als opdrachtgever om (economisch) interessante, creatieve oplossingen voor te stellen. Doordat opdrachten steeds meer worden gegund op basis van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) zie je dan ook dat het aantal RAW-bestekken wat terug loopt.

UAV-GC contracten

De laatste tijd worden er steeds vaker opdrachten aangenomen met een UAV-gc contract. Hierin geeft een opdrachtgever de eisen weer. Het is aan ons hoe we deze realiseren en de opdrachtgever ervan overtuigen dat we zijn eisen kunnen waarmaken. Het voordeel voor de opdrachtgever is dat deze minder bemoeienis heeft. Het werk wordt, volgens vooraf bepaalde afspraken uitgevoerd en, ondersteund door eigen controles, maken we als opdrachtnemer aantoonbaar dat de eisen zijn behaald. Eigenlijk hoeft de opdrachtgever dus zelf geen controle meer uit te voeren.

Deze contractvorm past erg goed bij onze veelzijdige organisatie. We kunnen met onze dienstverlening de klant van A tot Z van dienst zijn op verschillende vlakken in de buitenruimte. Bij een UAV-gc contract wordt daar optimaal gebruik van gemaakt, omdat hierbij een complete opdracht bij één opdrachtnemer wordt neergelegd.

D&C contract (Design & Construct)

Bij een Design & Construct contract stelt de opdrachtgever een functioneel gespecificeerde uitvraag op en hebben we als opdrachtgever de ruimte om het ontwerp en de realisatie zelf te optimaliseren en innovaties toe te passen. Ook zorgen we voor optimale afstemming tussen de beide fases. Hierbij wordt dus optimaal gebruik gemaakt van de kennis en kunde die in onze organisatie aanwezig is.

Bij een Design & Construct contract is het onze verantwoordelijkheid om te bepalen welke werkzaamheden we moeten verrichten om een opdracht uit te voeren. Opdrachtgevers vinden sommige werkzaamheden echter zo belangrijk dat ze daar wel eisen aan stellen. Het standaard Design & Construct contract is gebaseerd op de UAV-GC 2005.