Groen

Wij zijn gespecialiseerd in ontwerp, uitvoering en onderhoud van alle soorten groenvoorziening. Of het nu gaat om de aanleg van groen in openbare ruimte, of het maaien van bermen, sloten en gazons: onze medewerkers staan voor u klaar. Ook voor landschapsinrichting, een beplantingsplan, onkruidbestrijding of vegen is JvESCH uw partner in de buitenruimte.

alround medewerker groenvoorziening

Aanleg van groen

Ook verzorgt JvESCH het ontwerp, de aanleg en het onderhoud groen in de breedste zin van het woord. Denk hierbij aan al het groen in een woonwijk of park, maar ook landgoederen, natuurterrein, (dak-)tuinen, natuurbouw en verbindingszones behoren tot de mogelijkheden. Een goed ontwerp hiervan begint met de inventarisatie van uw wensen. Onze vakmensen vertalen die in praktisch uitvoerbare ontwerpen met sfeer en uitstraling, die aansluiten op het gebruik en de omgeving. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met de gewenste onderhoudsintensiteit. JvESCH draagt zorg voor het volledig opschonen (en zo nodig slopen van opstallen) van de bestaande ruimte, de aanleg van het groen (beplanting, vijvers) en de infra (bestrating, bouwkundige elementen) tot en met het onderhoud dat daarop volgt.

Onderhoud groen

JvESCH maakt voor elke vorm van buitenruimte een integraal onderhoudsplan met bijbehorende planning. Door onze jarenlange expertise op dit gebied, in combinatie met kundig personeel en modern machinepark, garanderen wij de beste verzorging van uw groen.

Ons uitgangspunt is om zo veel mogelijk gebruik te maken van duurzame methodes om het milieu zo min mogelijk te belasten. Deze methodes zetten wij in bij bijvoorbeeld onkruidbestrijding, het snoeien van hagen, maaiwerkzaamheden en revitalisering van het groen.

Bermen en sloten

Goed onderhoud van sloten en bermen is belangrijk voor onder andere een goede afwatering en de verkeersveiligheid. Onze vakmensen zijn in het bezit van VCA en Wet Natuurbescherming en hebben de beschikking over een modern en compleet machinepark, dat onder andere bestaat uit diverse klepel-, schotelmaaiers, maaikorven en maai-zuig combinaties en de benodigde verlengstukken, waarmee extra lange afstanden overbrugd kunnen worden. JvESCH zorgt jaarlijks voor perfect onderhoud van vele kilometers sloot en berm in Brabant en beheren we de natuur op een respectvolle manier, waarbij we niet alleen de schade aan flora en fauna tot een minimum beperken, maar ook een extra aanzet geven voor het versterken van de aanwezige natuurwaarden.