Sloop & sanering

Een team aan vakmensen, een zeer modern machinepark en beschikking over alle benodigde certificering maken het voor JvESCH mogelijk om alle werkzaamheden op gebied van sloop en sanering van begin tot eind in eigen beheer uit te voeren. JvESCH kan dan ook ten alle tijden kennis, kunde en betrouwbaarheid garanderen.

Sloop

De vakmensen van JvESCH zijn opgeleid om al uw voorkomende sloopwerkzaamheden veilig en op een milieuvriendelijke manier uit te voeren. Verantwoord slopen start met en analyse en een plan van aanpak, met daarbij een inventarisatie van verwachte afvalstromen.
De vrijgekomen materialen worden op ons eigen terrein in Tilburg gerecycled tot secundaire bouwstoffen of worden afgevoerd naar een reiniger of afvalverwerker.

Bodemsanering

Ook vervuilde grond en puin op uw terrein kan door JvESCH worden gesaneerd. We graven de bodem af, verzamelen grond en puin in depots en voeren dit af naar ons eigen terrein waar het wordt gerecycled tot secundaire bouwstoffen of wordt afgevoerd naar een reiniger of afvalverwerker. JvESCH streeft een zo circulair mogelijk proces na en stelt alles in het werk zo efficiënt en duurzaam mogelijk te saneren.

Asbestsanering

Bij de sloop van gebouwen of kantoren die voor 1994 zijn gebouwd, is de kans aanwezig dat er asbest vrijkomt. De verwijdering daarvan vraagt om een specialistische aanpak. JvESCH beschikt over alle benodigde certificeringen om dit veilig en kundig voor u te doen. Wij maken voor u een asbestsaneringsplan op maat en zorgen voor verwijdering en afvoer die voldoet aan alle geldende regelgeving.