Onkruidbestrijding

JvESCH is steengoed in groen. Ook als het gaat om het ongewenste vegetatie op verhardingen. Bij het bestrijden van deze vegetatie richten we ons op het creëren van een gewenst beeld voor de opdrachtgever en de gebruikers van de leefomgeving. Daarbij houden we rekening houden met  een zo minimaal mogelijke belasting van het milieu. Voor het bestrijden van deze ongewenste vegetatie werken wij met duurzame methodes: thermisch, heet water en mechanisch. 

Aquavince (heet water)

Een innovatieve bestrijdingsmethode die we in samenwerking met twee andere bedrijven hebben ontwikkeld. Met warm water van ongeveer 96°C kunnen we het onkruid op een zeer verantwoorde en milieubewuste manier bestrijden.

Thermisch

Het onkruid wordt blootgesteld aan een combinatie van infrarode straling en warme lucht. Hierdoor stollen de aanwezige eiwitten waardoor de vochtcellen openbarsten en het onkruid verwelkt.

Borstelen

De aanwezige vegetatie wordt verwijderd door mechanisch aangedreven staalborstels. Dit wordt op een selectieve wijze toegepast. Het vrijgekomen materiaal wordt verzameld en afgevoerd met veegmachines. Er is direct sprake van een schoon resultaat.

De eerste 2 methoden hebben als groot voordeel dat de aanwezige vegetatie wordt uitgeput, waardoor er op termijn duidelijk sprake zal zijn van een structurele vermindering van het onkruid.

In specifieke gevallen en op zeer beperkte schaal is het nog toegestaan chemisch middelen toe te passen. Bijvoorbeeld langs het spoor. Ook daarvoor hebben wij de juiste apparatuur (Weed-it II) in huis.

Een strikt toe te passen en frequent veegbeheer is de basis voor een verantwoord onkruidbeheer en zorgt voor een verzorgde leefomgeving. Dit kunnen wij ook met onze eigen machines uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *