Verantwoord slopen

Slopen is niet eenvoudig hakken of breken. Het moet verantwoord en veilig gebeuren en vereist dus kennis en vakmanschap. Onze ervaren medewerkers zijn opgeleid om al uw voorkomende sloopwerken uit te voeren en hebben onder andere de certificaten ‘Voorman Sloopwerken’ en ‘Asbestherkenning’ in hun bezit.

Verantwoord slopen start met en analyse en een plan van aanpak, met daarbij een inventarisatie van verwachte afvalstromen. De vrijgekomen materialen worden op ons eigen terrein gerecycled tot secundaire bouwstoffen of worden afgevoerd naar een reiniger / afvalverwerker. Hiervoor zijn wij tevens gecertificeerd volgens de BRL SVMS 007 ‘Veilig en Milieukundig Slopen’

Vakmensen en een zeer modern machinepark maken het voor ons mogelijk om alle werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Wij kunnen u dan ook ten alle tijden kennis, kunde en betrouwbaarheid garanderen.