Duurzame innovaties en CO2 reductie

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij JvESCH. Niet alleen proberen we de CO2-impact van onze werkzaamheden te minimaliseren, ook maken we in onze dienstverlening gebruik en hergebruik van duurzame producten. Dat we goed op weg zijn met het minimaliseren van de CO2-impact, blijkt al uit het feit dat we niveau 5 van de CO2-prestatieladder hebben gehaald.

Uitstoot scope 1, brandstof

Dat we goed op weg zijn met het minimaliseren van de CO2-impact, blijkt al uit het feit dat we niveau 5 van de CO2-prestatieladder hebben gehaald. Daarmee behoren we tot een selecte groep bedrijven in Noord-Brabant die in bezit is van dit certificaat.

Hieronder presenteren we de waardes uit 2019 en 2020.

 

Uitstoot scope 2, ingekochte energie

Binnen scope 2 wordt de uitstoot veroorzaakt door de inkoop van groene stroom van internationale herkomst. (Werk-werkverkeer wordt in onze berekening meegenomen in scope 1). Hieronder zijn de waardes van 2019 en 2020 opgenomen.

Biomassa keten

Duurzaamheid doen we samen! Daarom werkt JvESCH samen met duurzame biomassa verwerkers. Een voorbeeld hier van is vergistingsinstallatie WABICO (lees meer hieronder). JvESCH analyseert de gehele keten, zodat u inzicht krijgt in de duurzaamheid van de dienst die wij leveren. De huidige duurzaamheid van de dienst is slechts een uitstoot van 0,783 kg CO2 per geoogste ton bermgras.

Binnen de scope van de berekening valt:

  • CO2 binding bij plantgroei
  • Maaiwerkzaamheden
  • Transport biomassa
  • Verwerking biomassa
  • Vermeden uitstoot door hergebruik

Betonketen

JvESCH werkt samen met de overheid en ketenpartners om gezamenlijk de uitstoot van de beton cyclus te reduceren. Meedoen of meer informatie? Kijk op www.betonketen.nl.

We hebben de keten geanalyseerd zodat u inzicht krijgt in de uitstoot die vrijkomt bij sloopwerkzaamheden. Momenteel generen de sloopwerkzaamheden 12,38 kg CO2 per verwerkte ton beton.
Binnen de scope van de berekening valt:

  • Sloopwerkzaamheden
  • Transport beton
  • Breken beton
  • Vermeden uitstoot door hergebruik

Sloopt u zelf en komt u bij ons leveren, dan kunt u uitgaan van 1,153 kg CO2 per ingenomen ton Beton.

 

Status voortgang t/m 2018

Wabico

Een van onze duurzame projecten betreft Wabico. Dit is een project voor het opwekken van duurzame energie op het ecopark in Waalwijk. De biovergistingsinstallatie zet natuurlijk afval op een duurzame manier om in energie. Wij zijn medefinancierder van het project en de belangrijkste toeleverancier van natuur- en bermgras. Meer weten? Kijk eens op www.wabico.nl.

Geregistreerd bij SKAO.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren. Van Esch staat hierin geregistreerd. Bekijk hier de registratie.

Documentatie voortgangsrapporten:

20192008 – Voortgangsrapportage JVE

20190509 -Reductiedoelstelling en PVA

20190409 – Voortgangsrapportage Project

← Terug naar over ons