JvESCH onderhoudt dagelijks een enorm bomenbestand, waarbij onze boomverzorgers zorgdragen voor de meest milieuvriendelijke en veilige manier van bijhouden. Onze collega Thieleman van Aerle werd door Boomzorg geïnterviewd over zijn werkzaamheden en verantwoordelijkheden hierbij.

Het volledige artikel van Boomzorg, verscheen op 5/11/2020 en werd geschreven door Heidi Peters.

‘Ik begeleid bomen naar volwassenheid’

Hij begon met tractor en snipperkar, als grondman voor de boomverzorgers. Gaandeweg nam Thieleman van Aerle steeds meer boomverzorgingstaken op zich, tot hij, aangemoedigd door werkgever JvEsch, de opleiding tot boomverzorger ging volgen bij Helicon in Eindhoven. Inmiddels werkt Van Aerle alweer een jaar of vijf in en met bomen. ‘Klimmen is mooi; dat is een combinatie van werk, sport en hobby.’

Van Aerle is nog maar 24 jaar, maar heeft, zoals hij het zelf zegt, ‘bekant heel Nijmegen gesnoeid’. JvESCH, sinds 1962 thuis in groen, sport, bomen, infra, sloop, sanering, grond en reststoffen, onderhoudt voor de gemeente Nijmegen het bomenbestand. Op basis van een visual tree assessment (VTA) gaat het team boomverzorgers dagelijks aan de slag met het snoeien van bomen. ‘Dat zijn er zo’n 15.000 per jaar’, vertelt Van Aerle. ‘Ik schat dat er in Nijmegen zo’n 60.000 bomen staan en ik doe dit nu vijf jaar, dus ik heb nu wel zo’n beetje heel Nijmegen gesnoeid.’

Opleiding
Van Aerle werd eigenlijk aangetrokken door machines en wilde daar vooral mee werken. Zo begon hij ook, met tractor en snipperkar, als grondwerker voor een boomverzorger. ‘Stap voor stap leer je hoe het in elkaar zit: snipperen, snoeien, rooien, hoe je een groeiplaatsverbetering aanbrengt.’ Toen Van Aerle gaandeweg meer in het boomwerk stapte, kreeg hij de vraag of hij de bbl-opleiding tot boomverzorger wilde volgen bij Helicon in Eindhoven. ‘Dat wilde ik wel. Ik werk graag buiten, met m’n handen. Ik was zeventienenhalf toen ik bij JvESCH kwam en heb toen school en werk tegelijk gedaan. Nadat ik het diploma boomverzorging had gehaald, heb ik ook nog het ETW-examen gedaan en gehaald. Ons bedrijf is heel breed; wij werken in groen, sport, bomen, infra, sloop, sanering, grond en reststoffen. Als je bij ons begint, wil de werkgever wel dat je uiteindelijk een opleiding hebt op niveau 3 of 4. Dit wordt echt gestimuleerd. Ik vind JvESCH een goed leerbedrijf. De kans om door te groeien wordt je gegund.’

‘Sinds drie jaar werk ik nu met een accukettingzaag’
JvESCH heeft twee gediplomeerde boomverzorgers, een boomverzorger in opleiding en een aankomende boomverzorger die nog met de opleiding moet beginnen. Zoals de meeste, zo niet alle boomverzorgers, houdt ook Van Aerle van buiten werken, met de handen bezig zijn en de fysieke activiteit die bij het werk hoort. ‘In bomen klimmen is keileuk om te doen’, zegt de Brabander. ‘Het is je werk, maar ik zie het klimmen ook als hobby en als sport. Wanneer ik moet klimmen, die dag, heb ik er echt zin in!’ Maar ook de bomen zelf zijn boeiend. ‘Je begeleidt een boom van jong boompje tot volwassen boom’, zegt hij. ‘Elke boom heeft in elke levensfase onderhoud nodig. In Nijmegen zien we de bomen ongeveer eenmaal per vier jaar. Dan ga je van begeleidingssnoeiwerk, voor jonge bomen, naar onderhoudssnoeiwerk, waarbij je probleemtakken verwijdert, een huis dat overwoekerd dreigt te worden vrijhoudt en veiligheidsrisico’s oplost door het verwijderen van takken.’

Schoner werken
Ook in Nijmegen is in het bestek opgenomen dat er met accumachines moet worden gewerkt. Van Aerle: ‘Sinds drie jaar werk ik nu met een accukettingzaag. Die is zuiniger, maakt minder lawaai en is lichter in de hand. Veel gemeenten vragen om elektrische apparatuur en JvESCH is daar ook bewust mee bezig. We staan op niveau 5 van de CO2-prestatieladder en in verschillende van onze tractoren en bussen wordt AdBlue gebruikt om ze schoner te laten rijden. Daarnaast maken we gebruik van biogas en B50-diesel. Dit jaar hebben we een nieuwe vestiging geopend in Nijmegen, naast onze vestigingen in Cromvoirt, Tilburg en Breda, om lokaal te kunnen werken en lokaal nieuwe mensen aan te trekken.’

Van Aerle vervolgt: ‘Ik merk dat er in Nijmegen sowieso veel meer aandacht wordt besteed aan bomen. Bomen worden zo lang mogelijk in stand gehouden. Een halfdode boom wordt niet zomaar gekapt; eerst worden veiligheidsproblemen verholpen zodat de boom toch nog een tijd kan blijven staan. Nijmegen is een oude stad met oude bomen. Als ik de bomen in het Kronenburgpark of het Hunnerpark mag snoeien, vind ik dat echt leuk; dat is een uitdaging.’