We zijn druk bezig met het maaien van de sloten voor Waterschap Aa en Maas. Dat leverde ook een mooi artikel op in het Brabants Dagblad. Lees dat hier!

Het maaien van de sloten is belangrijk voor een goed waterpeil. Zonder dit onderhoud kunnen sloten overwoekerd raken. Water kan dan niet meer doorstromen met wateroverlast als gevolg.