Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement, ofwel 'publieksgericht werken', is één van de speerpunten waar wij bij JvESCH elke dag aan werken. Het betrekken van de omgeving wordt steeds belangrijker. Bij JvESCH zijn wij ervan overtuigd dat een luisterend oor naar buiten de basis is van een zo optimaal mogelijke relatie met de omwonenden van onze projecten.

De mindset is de afgelopen jaren veranderd: vroeger voerde men de opdrachten uit volgens de vraag van de opdrachtgever, tegenwoordig wordt het steeds essentiëler om de omgeving van je project op een pro-actieve manier te betrekken. Door enerzijds in te zetten op verwachtingsmanagement en anderzijds sámen met omwonenden te komen tot wederzijds begrip en consensus, is de kans dat een project tot ieders tevredenheid wordt afgerond, vele malen groter. Omgevingsmanagement speelt dan ook een grote rol binnen de werkzaamheden van JvESCH. Dat doen wij door zorg te dragen voor juiste en snelle informatie, de mogelijkheid tot inspraak van de omgeving, een realistisch tijdspad en onderbouwde communicatie.

← Terug naar over ons