De afgelopen maanden is in zowel Breda als Nijmegen hard gewerkt aan de Kap en Herplant van bomen. Beide projecten hadden een flinke EMVI-component in zich: er werd door beide gemeentes niet puur naar kosten gekeken, maar ook kwalitatieve aspecten als kwaliteitsbeheersing, pro-actief projectmanagement, communicatie en duurzaamheid werden als prioriteit gezien. De werkwijze van JvESCH sluit hier perfect bij aan. Onderstaand artikel gaat hier dieper op in. 

Wat gebeurt er in Breda?
In november 2018 heeft JvESCH in gemeente Breda de vijfjarige aanbesteding voor het raambestek ‘boomvervanging inclusief civieltechnische werkzaamheden’ aangenomen. In 2019 betrof het werkzaamheden op circa 500 locaties, vanaf begin 2020 staan de volgende 400 locaties op de rol.  De werkzaamheden worden met name uitgevoerd aan slechte en dode bomen of overlast gevende bomen (bijvoorbeeld door wortelopdruk in verharding). Deze bomen worden door de boomveiligheidscontroleurs van de Gemeente Breda op de ‘rooilijst’ geplaatst en bij JvESCH uitgezet. Waar mogelijk worden nieuwe bomen aangeplant op dezelfde locatie of er wordt gezocht naar een nieuwe plantlocatie in de omgeving. Waar herplant niet mogelijk is, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van kabels en leidingen, vervalt de locatie. De plek wordt afgewerkt conform de omliggende omgeving: ingezaaid, aangeplant met heesters of dichtgestraat.


En welke werkzaamheden voert JvESCH in Nijmegen uit?
De opdracht die in gemeente Nijmegen ten grondslag ligt is het Bomenbestek met een looptijd van 12 jaar, dat door JvESCH najaar 2017 werd aangenomen. Binnen de Gemeente Nijmegen verzorgt JvESCH jaarlijks het snoeiwerk aan zo’n 16.000 bomen, en tweemaal per jaar een kap- en herplantronde. Binnen de kap- en herplantronde worden ongeveer 250 bomen per ronde gekapt en herplant en vindt ook groeiplaatsverbetering plaats. Het unieke aan deze opdracht is dat JvESCH, net als in Breda, voorafgaand aan de uitvoering een 100% voorcontrole doet van alle werkzaamheden (hierbij worden alle locaties vooraf in het veld bekeken) waardoor aan de voorkant alle eventuele afwijkingen ten opzichte van de uitvraag worden geïnventariseerd en vooraf met de opdrachtgever worden besproken. Daarnaast verzorgt JvESCH de projectaanplant binnen dit bestek nadat er civiele reconstructies binnen de gemeente hebben plaatsgevonden

Grondige voorbereiding door projectleiders en teams
Beide projecten zijn complex door de enorme hoeveelheid aan werklocaties verspreid over de gemeente in combinatie met de uiteenlopende uit te voeren werkzaamheden. Iedere werklocatie is anders, denk hierbij aan het in te zetten materieel, de bereikbaarheid, staat een boom in verharding of groen, wel of geen herplant, het type bij te leveren verharding etcetera. Dit vergt de nodige inspanning van de projectleider en werkvoorbereider. Een efficiënte route voor iedere werkploeg met het juiste materieel is hierbij een erg belangrijk uitgangspunt en zorgt voor het gewenste eindresultaat binnen de opgestelde planning.

Hoe gaat JvESCH om met EMVI-componenten?
Beide projecten beschikken over een grote EMVI-component. Martijn Dirven (werkvoorbereider Breda) vertelt: ‘Voor het EMVI-gedeelte in Breda is een Plan van Aanpak opgesteld waarbij we ingaan op de criteria werkwijze, communicatie, klachtenafhandeling en kwaliteit. Voor de gemeente is het van belang dat wij de lead in de voorbereiding en de uitvoering nemen. Wij zijn dan ook continu bezig met drie stappen vooruit denken en voor de opdrachtgever inzichtelijk te maken hoe onze aanpak hen ontzorgt. Onze integrale manier van werken en het feit dat we alle vereiste kennis en kunde in eigen huis hebben, helpt hier enorm bij.’

De genoemde criteria komen ook in de werkwijze voor Nijmegen terug. Bart Mies (projectleider Nijmegen) vult aan: ‘We zetten meerdere werkploegen met elk een eigen discipline in. Het bomenpaspoort geeft aan welk materieel het best passend is voor de klus. Op basis hiervan wordt per dag, per ploeg, een route uitgezet. Elke ploeg krijgt een bewerkingsspoor wat realtime inzichtelijk is voor andere werkploegen. Dit leidt tot optimale opvolging, verkorting van de doorlooptijd, beperking van vervoersbewegingen/CO2-uitstoot en vergroten van de duurzaamheid.’
Binnen beide projecten voegt elke medewerker/afdeling vanuit zijn eigen rol waarde toe aan het eindresultaat. Zien we mogelijke verbeteringen, dan leggen we die voor. Bij akkoord vanuit de opdrachtgever, borgt JvESCH dit in de toekomstige werkwijze. Ook bij klachten en verbetermaatregelen, bepalen we direct de urgentie en afwikkeling. Hiermee zorgen we voor continue prestatieverbetering. Zo blijven we ons ontwikkelen en onze werkwijze tweaken, en hebben de andere projecten binnen JvESCH weer profijt van onze ervaringen.