Sinds januari 2018 zijn wij verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het provinciale wegennet in Noord-Brabant. Dat betekent dat we het onderhoud uitvoeren dat nodig is aan de volgende objectgroepen:
• verhardingen
• markeringen
• meubilair, zoals de bebording en bewegwijzering
• faunavoorzieningen
• kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels
• afwateringselementen
• grassen en kruidenrijke vegetatie
• bomen
• heesters

Met het onderhoud moeten we het functioneren van het provinciale areaal in stand houden. Op basis van de, in de opdracht, gestelde eisen kunnen we zelf bepalen welke werkzaamheden hiervoor nodig zijn. Systematisch is gewerkt aan een, voor dit contract specifiek, onderhoudsconcept om de doelstellingen te behalen.

In maandelijkse rapportages tonen we aan dat ons pakket aan onderhoudsmaatregelen leidt tot het voldoen aan het gestelde niveau en aan de vigerende eisen.
Hiervoor doen we ook binnen de organisatie diverse toetsen om ons eigen kwaliteitssysteem te controleren.

Naast het dagelijks onderhoud zijn we verantwoordelijk voor werkzaamheden die voortvloeien uit incidenten en calamiteiten op de genoemde gebieden.

Elke week zijn er vanuit JvESCH voor deze opdracht zo’n 10 tot 20 mensen werkzaam op en langs de provinciale wegen in Midden- en West-Brabant.!

Deze opdracht is aangenomen door de combinatie ‘Eschdoorn’, een samenwerking van onze organisatie JvESCH en de organisatie Van Doorn uit Geldermalsen. De meeste werkzaamheden in Midden- en West-Brabant worden door ons uitgevoerd. Van Doorn is vooral werkzaam in het oostelijke deel van de provincie.

De opdracht is verkregen via een aanbesteding volgens de Best Value procedure. Gezamenlijk hebben we goede scores op het kwalitatieve deel van de aanbesteding geproduceerd die er voor gezorgd hebben dat de opdracht aan ons is gegund.

Het kwalitatieve deel bestond uit:
• Het Prestatiedossier, waarin we aangegeven hebben met welke prestaties we de projectdoelstelling willen behalen.
• Het Kansendossier, waarin we aangeven welke aanvullende mogelijkheden we zien om meerwaarde toe te voegen aan de projectdoelstellingen.
• Het Risicodossier, waarin we aangeven dat we als experts zien welke risico’s mogelijk kunnen optreden die de projectdoel-stellingen bedreigen en welke risicobeheersingsmaatregelen we daarvoor treffen.
• Een interview, waarin twee sleutelfunctionarissen (van elk bedrijf één) hebben aangetoond de opdracht te doorgronden en het in zich hebben dit contract tot een succes te maken.