Voor het onderhoud van groen, inclusief het onderhoud van sportvelden heeft JvESCH een project aangenomen van het Rijkvastgoedbedrijf in de dienstkring Oirschot en Breda. Het gaat om meer dan 30 defensie-objecten van klein tot heel groot, zoals vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast betreft het een civiel deel, waarvoor we losse deelopdrachten krijgen.

Voor dit project werken we met een RAW-contract met EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De inrichting hiervan is gebaseerd op UAV-gc. Dat betekent dat we binnen het contract de opdrachtgever extra werk uit handen nemen. We nemen een proactieve houding aan en zetten onze expertise niet alleen in tijdens de uitvoering, maar ook op een planmatige wijze. We stellen, naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever, een projectplan op waarin we vastleggen wat onze werkwijze is en hoe we eventuele tekortkomingen / afwijkingen verhelpen. We voeren het uit, controleren onszelf en sturen bij waar nodig. Deze werkwijze en manier van denken, vraagt van zowel onszelf als de opdrachtgever een andere houding. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons, waarbij de opdrachtgever het werk steeds meer loslaat en op afstand meekijkt. Hij krijgt een regisserende rol in plaats van een contolerende. Waar we in andere contractvormen de boodschappen doen aan de hand van een lijst die we ontvangen, maken we voor Defensie nu zelf ook de boodschappenlijst van wat we achten dat nodig is.