Vorig voorjaar heeft JvESCH in de gemeente Moerdijk (Klundert) gewerkt aan de zogeheten 'Bult van Pars'. Hier werden door ons grootschalige bodemsaneringswerkzaamheden uitgevoerd. De Bult was vroeger een vuilstortplaats, waardoor de grond behoorlijk vervuild was. JvESCH heeft ervoor gezorgd dat de vervuilde grond is afgegraven en is afgevoerd voor verwerking en reiniging. Vervolgens brachten we nieuwe, schone grond terug. Een mooie uitdaging om de verschillende vervuilingen te ontgraven en zorgvuldig gescheiden af te voeren.

De gemeente vond het hoog tijd om te saneren en er een bruikbaar stuk grond voor woningbouw van te maken. Met het afgraven van de bult verdween er een stuk historie uit de kern van Klundert. Naast verontreinigingen zijn er in de bult ook historische resten gevonden en veiliggesteld. De bult was namelijk vroeger een bastion en vormde een van de vestingen van het stadje. Nadat het niet meer als vesting gebruikt hoefde te worden, werd er een oliemolen op gebouwd. JvESCH heeft in nauwe samenwerking met een archeologisch team de mogelijkheid geboden om deze historie te documenteren en artefacten veilig te stellen.

De uiteindelijke invulling van de nieuw verkregen ruimte is in samenspraak met de heemkundige kring en omwonenden vertaald naar een nieuw bestemmingsplan. Dat daarbij woningen gebouwd gaan worden, staat al vast. Inmiddels heeft de gemeente Moerdijk via een uitgeschreven wedstrijd een nieuwe naam voor De Bult gekozen. Een ruime meerderheid koos voor ‘Het Bolwerk’.

In bijgaande dronebeelden is goed te zien hoe het team van JvESCH de werkzaamheden uitvoerde.