Nieuwe naam, vertrouwde dienstverlening

post image

Met drie locaties in de provincie Noord-Brabant en met drie bedrijfsnamen zijn wij inmiddels al sinds 1962 stevig geworteld. Tot op heden fungeerden wij altijd al als één organisatie. Vandaar dat wij u vol trots […]

Aanleg begraafplaats Zevenbergen

post image

In opdracht van de gemeente Moerdijk zijn we in Zevenbergen bezig met de aanleg van een begraafplaats. We verzorgen het graafwerk, zorgen dat de bodem aan de juiste eisen voldoet door de leemachtige grond te […]

Op weg in de provincie Noord-Brabant

post image

Sinds januari 2018 zijn wij verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van het provinciale wegennet in Noord-Brabant. Dat betekent dat we het onderhoud uitvoeren dat nodig is aan de volgende objectgroepen: • verhardingen • markeringen • […]

Aanpak groen in Roosendaal

post image

Van de gemeente Roosendaal heeft J. van Esch BV de opdracht aangenomen om het versleten groen in de gemeente aan te pakken. De complete opdracht wordt jaarlijks verdeeld in een aantal verschillende deelopdrachten. De werkzaamheden […]

Onderhoud Groen en Grijs Laurentius

post image

In het voorjaar van 2018 hebben wij de opdracht aangenomen voor het onderhoud van 31 complexen van woningcorporatie Laurentius in Breda. Het betreft het onderhoud van al het groen en grijs in deelgebied Zuid. Het […]

Civiel- en groenbestek terrein De Boswachterij

post image

In 2015 heeft A. van Casteren Tilburg BV in opdracht van BPD Dorst het terrein van het nieuwbouwproject De Boswachterij in Dorst bouwrijp gemaakt. We hebben destijds rioleringen en huisaan  sluitingen geplaatst, saneringswerkzaamheden en grondwerkzaamheden […]

Kap- en herplantopdracht Groene Sporen

post image

Dankzij een goed plan van aanpak in combinatie met een scherpe prijs heeft de Gemeente Tilburg J. van Esch BV in 2016 de opdracht gegeven voor de kap en herplant van bomen in Tilburg en […]

Aan het werk voor Brabantse Delta

post image

Bij die Brabantse Delta zijn we verantwoordelijk voor het onderhoud van de watergangen en het maaien en ruimen van bermen. Tevens is het bijkomende handwerk opgenomen in het bestek. Dat bestaat uit het maaien van […]

Asbest- en bodemsanering

post image

Bij A. van Casteren Tilburg BV bent u aan het juiste adres! Een (sloop)opdracht waarbij asbest op een veilige wijze moet worden verwijderd en afgevoerd. Of het saneren van vervuilde grond, zodat er weer op […]

Europalaan Tilburg

post image

Voor de Europalaan in Tilburg zijn in opdracht van de gemeente werkzaamheden verricht aan het straatwerk en het riool. Het hoofdriool ligt hier ongeveer 3 meter diep. Voor het vervangen van alle huis- en kolkaansluitingen […]

Golfbaan The Duke

post image

Bij golfbaan The Duke in Nistelrode zijn we in het voorjaar van 2017 druk bezig geweest met het aanpassen van de baanbeplanting en het aanleggen van asfaltpaden. Bij deze opdracht zijn alle organisaties van de […]

Ypelaerpark Gemeente Tilburg

post image

Na vele klachten over lekkages en stankoverlast besloot Gemeente Tilburg in 2014 in actie te komen. Er kwam een plan voor de herinrichting van het Ypelaerpark in Tilburg. Door een kritische benadering tijdens de calculatie, […]

Aan de slag met buitenterrein MFC

post image

In Heerewaarden hebben we de opdracht aangenomen om het buitenterrein van het nieuwe multifunctionele centrum onder handen te nemen. We hebben hier de opdracht gekregen om de bestrating rondom het multifunctionele centrum te leggen en […]

Belevingstuin Vincentius

post image

Voor Vincentius in Udenhout verzorgden we eerder de herinrichting van het buitenterrein. Naar aanleiding daarvan zijn er diverse bijkomende opdrachten aan ons gegeven. Zoals o.a. de aanleg van extra parkeerplaatsen en het realiseren van een […]

Onderhoud groen voor Defensie

post image

Voor het onderhoud van groen, inclusief het onderhoud van sportvelden heeft J. van Esch BV een project aangenomen van het Rijkvastgoedbedrijf in de dienstkring Oirschot en Breda. Het gaat om meer dan 30 defensie-objecten van […]

Aanleg parkeerterrein Jumbo

post image

Bij het hoofdkantoor van Jumbo Supermarkten in Veghel heeft Gebr. van Esch Wegenbouw BV een parkeerterrein verzorgd van 14.000m2. Tevens hebben we hebben we op het terrein de aanplant van groen verzorgd en zijn we […]

Herinrichting terrein Vincentius

post image

Vincentius in Udenhout vond in ons de juiste partner voor de herinrichting van het terrein. Een omvangrijk project waar we de expertise van alle drie de bedrijven binnen de holding hebben ingezet. We hebben de […]

Asbestsanering en sloop wagnerplein

post image

Om ruimte te maken voor een nieuwe wijk aan het Wagnerplein in Tilburg moest een studentenflat worden gesloopt. A. van Casteren Tilburg BV heeft deze opdracht aangenomen, incl. het verwijderen van de aanwezige asbest in […]

Onderhoud sportvelden

post image

Een goede basis en regelmatig onderhoud zijn van belang voor een kwalitatief goed sportveld. Dat geldt zowel voor een veld van kunstgras als natuurgras. Voor de aanleg, het onderhoud, renovatie en advisering van sportvelden bent […]