Vanaf 1 januari 2024 zijn asbestdaken verboden. Asbestdaken zijn namelijk ongezond voor de leefomgeving. In de buitenlucht verweren deze en daardoor komen asbestvezels vrij.

Voor 2024 moeten eigenaren van gebouwen met een asbestdak het dak laten verwijderen.  Daarvoor kunnen particulieren, bedrijven, organisaties en overheden een subsidie aanvragen bij Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Dat kan tot 31 december 2019 17.00 uur.

De subsidie bedraagt € 4,50 per vierkante meter asbest dak met een maximum per adres van € 25.000,-. Om in aanmerking te komen, moet het oppervlakte van het dak minimaal 35 vierkante meter bedragen. Het dakbeschot valt buiten de regeling.

JvESCH beschikt over het certificaat BRL SC-530 voor Asbestverwijdering. Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan de strenge eisen op het gebied van asbestverwijdering met betrekking tot arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu. Voor veel (landbouw)bedrijven, overheden en particulieren zijn wij al de partner die asbestsanering op een verantwoorde wijze klaart.