Tagarchief: JvanEsch

Golfbaan The Duke

Bij golfbaan The Duke in Nistelrode zijn we in het voorjaar van 2017 druk bezig geweest met het aanpassen van de baanbeplanting en het aanleggen van asfaltpaden. Bij deze opdracht zijn alle organisaties van de holding betrokken. De groenwerkzaamheden zijn uitgevoerd door J. van Esch BV en de infrawerkzaamheden door Gebr. van Esch Wegenbouw BV i.s.m. AVC Asfalt BV. A. van Casteren Tilburg BV zorgde voor het transport en de levering van de benodigde materialen en inname van de vrijgekomen materialen. Een opdracht waarbij de kracht van onze combinatie dus weer naar voren kwam.

Voor de aanpak van de golfbaan is samengewerkt met landschapsarchitect Bert Huls. In overleg met hem werd de vormgeving bepaald, evenals de soorten en locatie van de beplanting.

Groen
Voor de groenwerkzaamheden betrof het de aanplant van ongeveer 2 00 bomen en 20.000 heesters. Voordat deze een plek konden krijgen, is eerst het nodige zaagwerk uitgevoerd om ruimte te creëren.

Infra
De nieuwe gele asfaltpaden hebben de oude halfverhardingspaden vervangen en op sommige punten gezorgd voor een nieuwe routing om knelpunten op te lossen. De werkzaamheden hiervoor bestonden uit het profileren van de onderbaan, of waar nodig het aanbrengen van nieuwe cunetten, aanbrengen van de onderlaag en vervolgens de deklaag van geel asfalt. De nieuwe paden werden tenslotte aangewerkt met teelaarde en ingezaaid. In totaal hebben we 8 kilometer asfaltpad aangebracht.

Overlast minimaliseren
Met het oog op de beperkte ruimte en om schade aan de golfbaan te allen tijden te voorkomen, hebben we gewerkt met kleine machines met gazonbanden en rupsbanden. Ook is waar nodig gebruik gemaakt van kunststof rijplaten. Door een intensieve samenwerking met de greenkeepers hebben we onze werkzaamheden op een efficiënte manier kunnen uitvoeren, is de baan in goede conditie gebleven en konden golfers gebruik blijven maken van de baan. Op 1 april werd de Van Eerd Cub georganiseerd.

Nieuwe opdracht
Door de prettige samenwerking zijn we ook nog gevraagd voor het aanbrengen van Targets op de Driving Range. Deze nieuwe opdracht bestaat uit het ontgraven van cunetten, het aanbrengen van menggranulaat en het afwerken met lava, zodat er vervolgens door derden kunstgras geplaatst kan worden.

Daktuinen

Een tuin kan tegenwoordig op elk niveau worden gerealiseerd. Groene daken zien we steeds vaker. Er wordt ook wel gesproken over dakbegroening, groendak, sedumdak, mosdak, vegetatiedak of tuindak.

Een daktuin is niet alleen een heel fraai gezicht, het verandert een doorgaans nutteloos oppervlakte in een sfeervolle leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Het zorgt daarnaast voor geluidsisolatie en verlengt de levensduur van een dakbedekking. Bovendien kan het ervoor zorgen dat de omgevingstemperatuur wordt teruggebracht, wat vooral in een stedelijke omgeving belangrijk kan zijn.

Bij JvESCH verzorgen onze ervaren medewerkers het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van daktuinen op bijvoorbeeld gebouwen of parkeerkelders. Qua invulling is er heel veel mogelijk: van planten, bestrating, bouwkundige elementen tot vijvers. Alleen de dakconstructie en de maximaal toelaatbare dakbelasting kunnen beperkende factoren vormen.

Verkeersmaatregelen

Of u nu afzettingsmateriaal wilt laten plaatsen of huren. Wij staan voor u klaar en hebben de materialen, kennis en kunde in huis om permanente of tijdelijke verkeersmaatregelen op de juiste manier in te zetten. Hiervoor zijn wij ook BRL 9101 gecertificeerd.

We verzorgen voor u het ontwerp van de verkeersmaatregel en dankzij ons moderne machinepark en ruime voorraad materialen kunnen we de verkeersborden zelf beletteren en plaatsen.

Voor de verkeersmaatregelen zijn onze medewerkers in bezit van diverse certificaten: het certificaat verkeersmaatregelen; VCA en Veilig werken langs de weg. Bovendien kunt u rekenen op hun ruime ervaring. Zo kunt u er zeker van zijn dat de verkeersafzetting uiterst nauwkeurig en veilig geplaatst wordt.

Goed om te weten: we hebben de complete reeksen figuren voor bewegwijzering 96a en 96b in huis, diverse actiewagens en een botsabsorber.

Landgoederen en tuinen

Als specialist in de buitenruimte, kunt u bij ons ook terecht voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen. Onze dienstverlening is breed. Doordat de drie organisaties die onder de holding Van Esch vallen hun krachten bundelen, kunt u ons inschakelen voor het gehele traject. Van het volledig opschonen (incl. het zo nodig slopen van opstallen) van de bestaande ruimte, de aanleg van het groen en de infra tot en met het onderhoud dat daarop volgt.

Een goed ontwerp van een landschap of natuurterrein begint met de inventarisatie van de wensen. Onze vakmensen vertalen die in praktisch uitvoerbare ontwerpen met sfeer en uitstraling, die aansluiten op het gebruik en de omgeving. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de gewenste onderhoudsintensiteit.

Onkruidbestrijding

JvESCH is steengoed in groen. Ook als het gaat om het ongewenste vegetatie op verhardingen. Bij het bestrijden van deze vegetatie richten we ons op het creëren van een gewenst beeld voor de opdrachtgever en de gebruikers van de leefomgeving. Daarbij houden we rekening houden met  een zo minimaal mogelijke belasting van het milieu. Voor het bestrijden van deze ongewenste vegetatie werken wij met duurzame methodes: thermisch, heet water en mechanisch. 

Aquavince (heet water)

Een innovatieve bestrijdingsmethode die we in samenwerking met twee andere bedrijven hebben ontwikkeld. Met warm water van ongeveer 96°C kunnen we het onkruid op een zeer verantwoorde en milieubewuste manier bestrijden.

Thermisch

Het onkruid wordt blootgesteld aan een combinatie van infrarode straling en warme lucht. Hierdoor stollen de aanwezige eiwitten waardoor de vochtcellen openbarsten en het onkruid verwelkt.

Borstelen

De aanwezige vegetatie wordt verwijderd door mechanisch aangedreven staalborstels. Dit wordt op een selectieve wijze toegepast. Het vrijgekomen materiaal wordt verzameld en afgevoerd met veegmachines. Er is direct sprake van een schoon resultaat.

De eerste 2 methoden hebben als groot voordeel dat de aanwezige vegetatie wordt uitgeput, waardoor er op termijn duidelijk sprake zal zijn van een structurele vermindering van het onkruid.

In specifieke gevallen en op zeer beperkte schaal is het nog toegestaan chemisch middelen toe te passen. Bijvoorbeeld langs het spoor. Ook daarvoor hebben wij de juiste apparatuur (Weed-it II) in huis.

Een strikt toe te passen en frequent veegbeheer is de basis voor een verantwoord onkruidbeheer en zorgt voor een verzorgde leefomgeving. Dit kunnen wij ook met onze eigen machines uitvoeren.

Natuurbouw en verbindingszones

Het landschap in Nederland raakt steeds meer versnipperd. Natuurgebieden worden doorsneden door (spoor)wegen, bebouwing en agrarisch gebied. Verbindingen tussen natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) gaan deze versnippering tegen en zorgen ervoor dat het leefgebied en overlevingskansen van zoogdieren, insecten en amfibieën worden vergroot.

Bij JvESCH kunt u terecht voor de aanleg van verbindingszones of andere natuurbouwkundige elementen. Hierbij kunt u denken aan de realisatie van natuurvriendelijke oevers, bouw van dassenburchten of de bouw van eendenkooien. Onze vakkundige mensen, met groene vingers, staan graag voor u klaar om een groene route aan te leggen voor de flora en fauna.

Landmeten

Onze medewerkers van het bedrijfsbureau kunnen advies- en beheerwerkzaamheden voor u verzorgen en stellen ontwerpen, bestekken, ramingen en begrotingen op voor de inrichting en het beheer van uw buitenruimte. Wij staan graag voor u klaar om een ontwerp te maken, maar zeker ook om uw ontwerp te realiseren.

Voor het tot op de centimeter nauwkeurig uitzetten en inmeten van het ontwerp, is een goed begin het halve werk. U kunt vertrouwen op de professionaliteit en precisie van onze ervaren landmeters. Zij begrijpen het belang van betrouwbare landmetingen die aansluiten op uw planning en budget en hanteren voor het landmeten twee systemen:

  • Het GPS/ROVER Systeem dat gebruik maakt van een satelliet en telefoon-verbinding, waarmee het mogelijk is om tot 2 centimeter nauwkeurig ontwerpen uit te zetten en in te meten.
  • Het TOTAL STATION Systeem dat in staat is om een (3D-)tekening in te lezen en vervolgens uit te zetten en in te meten in de buitenruimte, waarbij het systeem niet gehinderd wordt door obstakels bovenaf.

Naast het verzorgen van inmetingen ten behoeve van de inrichting van de buitenruimte kunt u onze specialisten ook benaderen voor de uitwerking voor revisietekeningen die de actuele situatie van een gebied in kaart brengen. Sinds 1977 werken wij volgens de NEN ISO 9001-norm. U bent dan ook verzekerd van kwaliteitsborging tijdens de voorbereiding en uitvoering van uw opdracht.

Bosbouw

Voor de aanleg van bossen, natuurterreinen, landgoederen, buitenplaatsen, natuurbouw, landschappelijke beplantingen en recreatieve voorzieningen bent u bij JvESCH aan het juiste adres.

Om vervolgens zo lang mogelijk te kunnen genieten van de bomen en de natuur in het landschap is verzorging en toezicht nodig. Ook voor het beheer kunt u daarom onze vakmensen inschakelen. Zij hebben beschikking over een uiterst modern machinepark bestaande uit o.a. klepel- en slagmaaiers, plantgatwoelers, vakkenschuivers, bosbouwtractoren.

Het vakmanschap en de kwaliteit die we bieden, worden onderstreept door onze ErBo (Erkenningsregeling Bosaannemers) certificering.

Kwekerij

JvESCH beschikt in Cromvoirt over een eigen kwekerij van ruim 11 hectare. Hier kweken we bomen in diverse soorten en maten. Denk hierbij aan een Quercus, Tilia, Carpinus of een Fagus. De kwekerij bestaat al sinds 1962! Die is dus stevig geworteld en inmiddels wijdvertakt!

Wij kweken en onderhouden onze bomen zo duurzaam mogelijk en streven daarbij naar een minimale toepassing van (onkruid-)bestrijdingsmiddelen. Daarnaast zijn we aangesloten bij Duurzame Bomenkwekerij Nederland en voldoen we aan Milieukeur.

Naast het kweken, leveren, planten en verzorgen van bomen, kunnen wij ook een compleet ontwerp, inclusief een beplantingsplan verzorgen voor uw buitenruimte.

Benieuwd naar ons sortiment? Klik hier voor onze voorraadlijst.

Boomverzorging

We werken letterlijk en figuurlijk op hoog niveau als het om boomverzorging gaat. Ondersteund door een up-to-date machinepark kunnen onze vakkundige mensen u van dienst zijn op alle gebieden van boomverzorging: advies, planten, verplanten, kroonverzorging, snoeien, groeiplaatsverbetering, rooien en Visual Tree Assesment (VTA) inspecties voor o.a. boomveiligheid en -vitaliteit.

Onze boomverzorgers zijn gecertificeerd als European Treeworkers (ETW) waardoor zij met oog voor detail optimaal zorgen voor de vitaliteit van uw bomen. Daarnaast is ons bedrijf in het bezit van de certificering BRL Boomverzorging.

JvESCHbeschikt bovendien over een eigen gecertificeerde kwekerij van ongeveer 11 hectare met verschillende soorten bomen. Hierdoor kunnen wij snel schakelen en ervoor zorgen dat nieuwe bomen voor uw buitenruimte niet langer boven de grond staan dan nodig is.

Sportaccomodaties

Al ruim vijftig jaar is JvESCH actief op het gebied sportvelden. We zijn een vertrouwd adres voor de aanleg, het periodiek onderhoud, grootschalig onderhoud en renovaties van uiteenlopende sportvelden: voetbal, tennis, korfbal, hockey en ook kunstgrasaccomodaties.

Onze ervaren medewerkers houden met uitgebreide kennis en een gespecialiseerd machinepark uw sportpark in topconditie. Daarnaast kunnen zij ook van dienst zijn met het geven van praktische adviezen, het opstellen van beheermaatregelen, RAW- en conventionele bestekken of het verzorgen van werkomschrijvingen met bijbehorende ramingen of begrotingen.

  • JvESCH is lid van de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek.

Golftechniek

Sinds 2001 werken JvESCH en Berkelmans Golftechniek samen voor de aanleg en het onderhoud van golfbanen. Of het nu gaat om het ontwerp van een nieuw aan te leggen golfbaan, het renoveren of uitbreiden van een bestaande baan of het onderhoud van uw terrein, als specialist op het gebied van golftechniek staan wij als combinatiebedrijf voor u klaar.

Bij onze vakmensen kunt u terecht voor advies, het ontwerp, de ontwikkeling en het onderhoud van uw golfbaan. Alles wordt in eigen beheer uitgevoerd, waarbij we gebruik maken van de expertise van beide bedrijven. Wij werken volgens de normen van het ISO 9001 kwaliteitskeurmerk, waardoor u altijd verzekerd bent van kwalitatief hoogstaand werk.

Tevens kunt bij u ons terecht voor ondersteunende, specialistische onderhoudswerken aan uw golfbaan. Afhankelijk van uw wensen stellen wij graag een dienstenpakket op maat voor u samen.

Bermen en sloten

Zo vanzelfsprekend als bermen en sloten zijn voor Nederland,
zo vanzelfsprekend is het onderhoud hiervan voor JvESCH.
Het onderhoud van bermen en sloten was namelijk een van de eerste belangrijke activiteiten bij de oprichting van ons bedrijf.

Goed onderhoud van sloten en bermen is belangrijk voor onder andere een goede afwatering en de verkeersveiligheid. Onze vakmensen voeren het onderhoud graag voor u uit. Zij hebben minimaal VCA en Flora en Fauna 1 in hun bezit en hebben de beschikking over een modern en compleet machinepark.

Dat bestaat o.a. uit diverse klepel-, schotelmaaiers, maaikorven en maai-zuig combinaties en de benodigde verlengstukken, waarmee extra lange afstanden overbrugd kunnen worden (tot maar liefst 11 meter). Onze organisatie beschikt bovendien over een BRL certificering Groenvoorziening.

Met kennis, ervaring en het juiste materieel zorgen we jaarlijks voor perfect onderhoud van vele kilometers sloot en berm en beheren we de natuur op een respectvolle manier, waarbij we niet alleen de schade aan flora en fauna tot een minimum beperken, maar ook een extra aanzet geven voor het versterken van de aanwezige natuurwaarden.