Tagarchief: Onderhoud

Burgemeester Stekelenburgplein Tilburg

In de Eschpresso van mei dit jaar vertelden we al over het Burgemeester Stekelenburgplein in Tilburg, wat zich bevindt aan de noordkant van het station. Bij dit project waren de drie organisaties van de holding gezamenlijk verantwoordelijk voor de grondleveringen, voor de aanleg en verzorging van het groen en voor de aanleg van de bestrating. Inmiddels is het project afgerond, Tilburg is weer een prachtig plein rijker!

Daktuinen

Een tuin kan tegenwoordig op elk niveau worden gerealiseerd. Groene daken zien we steeds vaker. Er wordt ook wel gesproken over dakbegroening, groendak, sedumdak, mosdak, vegetatiedak of tuindak.

Een daktuin is niet alleen een heel fraai gezicht, het verandert een doorgaans nutteloos oppervlakte in een sfeervolle leefomgeving voor mensen, planten en dieren. Het zorgt daarnaast voor geluidsisolatie en verlengt de levensduur van een dakbedekking. Bovendien kan het ervoor zorgen dat de omgevingstemperatuur wordt teruggebracht, wat vooral in een stedelijke omgeving belangrijk kan zijn.

Bij JvESCH verzorgen onze ervaren medewerkers het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van daktuinen op bijvoorbeeld gebouwen of parkeerkelders. Qua invulling is er heel veel mogelijk: van planten, bestrating, bouwkundige elementen tot vijvers. Alleen de dakconstructie en de maximaal toelaatbare dakbelasting kunnen beperkende factoren vormen.

Landgoederen en tuinen

Als specialist in de buitenruimte, kunt u bij ons ook terecht voor het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van tuinen. Onze dienstverlening is breed. Doordat de drie organisaties die onder de holding Van Esch vallen hun krachten bundelen, kunt u ons inschakelen voor het gehele traject. Van het volledig opschonen (incl. het zo nodig slopen van opstallen) van de bestaande ruimte, de aanleg van het groen en de infra tot en met het onderhoud dat daarop volgt.

Een goed ontwerp van een landschap of natuurterrein begint met de inventarisatie van de wensen. Onze vakmensen vertalen die in praktisch uitvoerbare ontwerpen met sfeer en uitstraling, die aansluiten op het gebruik en de omgeving. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de gewenste onderhoudsintensiteit.

Onkruidbestrijding

JvESCH is steengoed in groen. Ook als het gaat om het ongewenste vegetatie op verhardingen. Bij het bestrijden van deze vegetatie richten we ons op het creëren van een gewenst beeld voor de opdrachtgever en de gebruikers van de leefomgeving. Daarbij houden we rekening houden met  een zo minimaal mogelijke belasting van het milieu. Voor het bestrijden van deze ongewenste vegetatie werken wij met duurzame methodes: thermisch, heet water en mechanisch. 

Aquavince (heet water)

Een innovatieve bestrijdingsmethode die we in samenwerking met twee andere bedrijven hebben ontwikkeld. Met warm water van ongeveer 96°C kunnen we het onkruid op een zeer verantwoorde en milieubewuste manier bestrijden.

Thermisch

Het onkruid wordt blootgesteld aan een combinatie van infrarode straling en warme lucht. Hierdoor stollen de aanwezige eiwitten waardoor de vochtcellen openbarsten en het onkruid verwelkt.

Borstelen

De aanwezige vegetatie wordt verwijderd door mechanisch aangedreven staalborstels. Dit wordt op een selectieve wijze toegepast. Het vrijgekomen materiaal wordt verzameld en afgevoerd met veegmachines. Er is direct sprake van een schoon resultaat.

De eerste 2 methoden hebben als groot voordeel dat de aanwezige vegetatie wordt uitgeput, waardoor er op termijn duidelijk sprake zal zijn van een structurele vermindering van het onkruid.

In specifieke gevallen en op zeer beperkte schaal is het nog toegestaan chemisch middelen toe te passen. Bijvoorbeeld langs het spoor. Ook daarvoor hebben wij de juiste apparatuur (Weed-it II) in huis.

Een strikt toe te passen en frequent veegbeheer is de basis voor een verantwoord onkruidbeheer en zorgt voor een verzorgde leefomgeving. Dit kunnen wij ook met onze eigen machines uitvoeren.

Sportaccomodaties

Al ruim vijftig jaar is JvESCH actief op het gebied sportvelden. We zijn een vertrouwd adres voor de aanleg, het periodiek onderhoud, grootschalig onderhoud en renovaties van uiteenlopende sportvelden: voetbal, tennis, korfbal, hockey en ook kunstgrasaccomodaties.

Onze ervaren medewerkers houden met uitgebreide kennis en een gespecialiseerd machinepark uw sportpark in topconditie. Daarnaast kunnen zij ook van dienst zijn met het geven van praktische adviezen, het opstellen van beheermaatregelen, RAW- en conventionele bestekken of het verzorgen van werkomschrijvingen met bijbehorende ramingen of begrotingen.

  • JvESCH is lid van de Branchevereniging voor Sport en Cultuurtechniek.

Golftechniek

Sinds 2001 werken JvESCH en Berkelmans Golftechniek samen voor de aanleg en het onderhoud van golfbanen. Of het nu gaat om het ontwerp van een nieuw aan te leggen golfbaan, het renoveren of uitbreiden van een bestaande baan of het onderhoud van uw terrein, als specialist op het gebied van golftechniek staan wij als combinatiebedrijf voor u klaar.

Bij onze vakmensen kunt u terecht voor advies, het ontwerp, de ontwikkeling en het onderhoud van uw golfbaan. Alles wordt in eigen beheer uitgevoerd, waarbij we gebruik maken van de expertise van beide bedrijven. Wij werken volgens de normen van het ISO 9001 kwaliteitskeurmerk, waardoor u altijd verzekerd bent van kwalitatief hoogstaand werk.

Tevens kunt bij u ons terecht voor ondersteunende, specialistische onderhoudswerken aan uw golfbaan. Afhankelijk van uw wensen stellen wij graag een dienstenpakket op maat voor u samen.

Bermen en sloten

Zo vanzelfsprekend als bermen en sloten zijn voor Nederland,
zo vanzelfsprekend is het onderhoud hiervan voor JvESCH.
Het onderhoud van bermen en sloten was namelijk een van de eerste belangrijke activiteiten bij de oprichting van ons bedrijf.

Goed onderhoud van sloten en bermen is belangrijk voor onder andere een goede afwatering en de verkeersveiligheid. Onze vakmensen voeren het onderhoud graag voor u uit. Zij hebben minimaal VCA en Flora en Fauna 1 in hun bezit en hebben de beschikking over een modern en compleet machinepark.

Dat bestaat o.a. uit diverse klepel-, schotelmaaiers, maaikorven en maai-zuig combinaties en de benodigde verlengstukken, waarmee extra lange afstanden overbrugd kunnen worden (tot maar liefst 11 meter). Onze organisatie beschikt bovendien over een BRL certificering Groenvoorziening.

Met kennis, ervaring en het juiste materieel zorgen we jaarlijks voor perfect onderhoud van vele kilometers sloot en berm en beheren we de natuur op een respectvolle manier, waarbij we niet alleen de schade aan flora en fauna tot een minimum beperken, maar ook een extra aanzet geven voor het versterken van de aanwezige natuurwaarden.

Onderhoud groen voor Defensie

Voor het onderhoud van groen, inclusief het onderhoud van sportvelden heeft J. van Esch BV een project aangenomen van het Rijkvastgoedbedrijf in de dienstkring Oirschot en Breda. Het gaat om meer dan 30 defensie-objecten van klein tot heel groot, zoals vliegbasis Gilze-Rijen. Daarnaast betreft het een civiel deel, waarvoor we losse deelopdrachten krijgen.

Voor dit project werken we met een RAW-contract met EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De inrichting hiervan is gebaseerd op UAV-gc. Dat betekent dat we binnen het contract de opdrachtgever extra werk uit handen nemen. We nemen een proactieve houding aan en zetten onze expertise niet alleen in tijdens de uitvoering, maar ook op een planmatige wijze. We stellen, naar aanleiding van de wensen van de opdrachtgever, een projectplan op waarin we vastleggen wat onze werkwijze is en hoe we eventuele tekortkomingen / afwijkingen verhelpen. We voeren het uit, controleren onszelf en sturen bij waar nodig. Deze werkwijze en manier van denken, vraagt van zowel onszelf als de opdrachtgever een andere houding. Wij nemen de verantwoordelijkheid op ons, waarbij de opdrachtgever het werk steeds meer loslaat en op afstand meekijkt. Hij krijgt een regisserende rol in plaats van een contolerende. Waar we in andere contractvormen de boodschappen doen aan de hand van een lijst die we ontvangen, maken we voor Defensie nu zelf ook de boodschappenlijst van wat we achten dat nodig is.

 

 

 

Onderhoud sportvelden

Een goede basis en regelmatig onderhoud zijn van belang voor een kwalitatief goed sportveld. Dat geldt zowel voor een veld van kunstgras als natuurgras. Voor de aanleg, het onderhoud, renovatie en advisering van sportvelden bent u bij J. van Esch BV aan het juiste adres. De gemeente Maasluis is een van onze klanten. In totaal hebben we maar liefst 200 velden in onze orderportefeuille.

In april, mei en juni ligt de nadruk vooral op groot onderhoud van de sportvelden om ervoor te zorgen dat deze weer helemaal klaar zijn voor het nieuwe seizoen. We voeren in deze periode verschillende werkzaamheden uit: we verticuteren het veld om dode grasresten te verwijderen; dressen het veld om oneffenheden uit te vullen; slepen het veld om te egaliseren en sluiten af met (door)zaaien en bemesten.

Voor deze werkzaamheden zetten we een gespecialiseerd machinepark in, bestaande uit onder andere een recycledresser, fieldtopmaker, schudfrees en vertidrain.

  • De recycledresser haalt grond naar boven, zodat het veld kan worden uitgevuld met veldeigen grond dat dezelfde eigenschappen heeft als de aanwezige grond in de toplaag. Tegelijkertijd zorgt deze machine voor beluchting van de toplaag van het veld.
  • De fieldtopmaker freest de bovenlaag van een veld eraf om oppervlakkig wortelende onkruiden en ongewenste grassoorten te verwijderen. De wortels van de gewenste grassoorten blijven door deze werkwijze wel zitten en groeien weer aan.

Om een sportveld in goede staat te houden, is regulier onderhoud nodig door het jaar heen. Uiteraard moet er gemaaid worden, maar ook van belang zijn: bemesten, beregenen, slepen om de grond te egaliseren of rollen om het aan te drukken en micro-relief weg te nemen. Als er problemen zijn is ook tussentijds onderhoud mogelijk om specifieke werkzaamheden verrichten, zoals bijvoorbeeld het beluchten van het veld, het doorspuiten van de drainage of het bestrijden van ongedierte.