Tagarchief: Saneren

Certificaat asbestverwijdering

In januari 2016 behaalde A. van Casteren Tilburg BV het SC-530 certificaat voor asbestverwijdering. Dit betekent dat zij asbest verwijderen volgens de geldende eisen. Die zijn vooral gericht op arbeidsveiligheid en het voorkomen van de verspreiding van asbest naar mens en milieu. Dit certificaat breidt de dienstverlening van A. van Casteren BV nog verder uit en sluit naadloos aan op de sloopwerkzaamheden, waarvoor zij bovendien het certificaat SVMS007 Milieukundig slopen hebben. Door de vele disciplines die A. van Casteren Tilburg BV in huis heeft, kunnen zij hun klanten compleet ontzorgen.

Sloop

De vakmensen van JvESCH zijn opgeleid om al uw voorkomende sloopwerkzaamheden veilig en op een milieuvriendelijke manier uit te voeren. De vrijgekomen materialen worden op ons eigen terrein gerecycled tot secundaire bouwstoffen of worden afgevoerd naar een reiniger / afvalverwerker. Ook voor bodemsanering en asbestsanering kunt u bij ons terecht.

Asbestsanering en sloop wagnerplein

Om ruimte te maken voor een nieuwe wijk aan het Wagnerplein in Tilburg moest een studentenflat worden gesloopt. A. van Casteren Tilburg BV heeft deze opdracht aangenomen, incl. het verwijderen van de aanwezige asbest in het gebouw.

Voordat het gebouw kon worden neergehaald, is er eerst een asbestinventarisatie gedaan. Op basis daarvan is het plan ontwikkeld om de aanwezige asbest op een verantwoorde en veilige manier, voor zowel mens als milieu, te verwijderen. A. van Casteren Tilburg BV is hiervoor in bezit van het SC-530 certificaat voor asbestverwijdering. Nadat het gebouw was vrijgegeven, kon de sloop half april 2015 worden gestart.

Om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, zijn bepaalde maatregelen getroffen. Zo hield de planning rekening met de wekelijkse markt. Het is immers niet prettig als er volop gesloopt wordt wanneer het plein vol mensen staat. Ook werden er tijdens de markt speciale stofschermen geplaatst. Tevens is ervoor gekozen om na het scheiden van de afvalstoffen op de slooplocatie, het puin elders verder te verwerken en dus zo snel mogelijk in grote brokken af te voeren met vrachtwagens.

Bij de sloop is maar liefst 20.000 ton (beton)puin vrijgekomen. Na verwerking wordt dit (deels) weer hergebruikt in de betonindustrie en de wegenbouw. Op deze manier werkt onze organisatie verantwoord, zowel voor het milieu als op economisch vlak.