Tagarchief: Sanering

Sanering

Bij de sloop van gebouwen of kantoren van voor 1978 is de kans groot dat er asbest vrijkomt. De verwijdering daarvan vraagt om een specialistische aanpak. Daar kunt u bij JvESCH op rekenen.

Ook vervuilde grond en puin op uw terrein kan door JvESCH worden gesaneerd. We graven de bodem af, verzamelen grond en puin in depots en voeren dit af naar ons eigen terrein waar het wordt gerecycled tot secundaire bouwstoffen of wordt afgevoerd naar een reiniger / afvalverwerker.

Onze certificaten onderstrepen onze kennis en kunde. Zo hebben we de certificaten BRL SVMS 007 Milieukundig slopen en BRL SC-530 Asbestverwijdering in ons bezit. De aanwezigheid van gecertificeerde vakmensen en speciaal opgeleide kwaliteitsverantwoordelijken bij de werkzaamheden, verzekeren u ervan dat er gewerkt wordt met kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne en de geldende regels.