Tagarchief: Sloop

Verantwoord slopen

Slopen is niet eenvoudig hakken of breken. Het moet verantwoord en veilig gebeuren en vereist dus kennis en vakmanschap. Onze ervaren medewerkers zijn opgeleid om al uw voorkomende sloopwerken uit te voeren en hebben onder andere de certificaten ‘Voorman Sloopwerken’ en ‘Asbestherkenning’ in hun bezit.

Verantwoord slopen start met en analyse en een plan van aanpak, met daarbij een inventarisatie van verwachte afvalstromen. De vrijgekomen materialen worden op ons eigen terrein gerecycled tot secundaire bouwstoffen of worden afgevoerd naar een reiniger / afvalverwerker. Hiervoor zijn wij tevens gecertificeerd volgens de BRL SVMS 007 ‘Veilig en Milieukundig Slopen’

Vakmensen en een zeer modern machinepark maken het voor ons mogelijk om alle werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Wij kunnen u dan ook ten alle tijden kennis, kunde en betrouwbaarheid garanderen.

Sanering

Bij de sloop van gebouwen of kantoren van voor 1978 is de kans groot dat er asbest vrijkomt. De verwijdering daarvan vraagt om een specialistische aanpak. Daar kunt u bij JvESCH op rekenen.

Ook vervuilde grond en puin op uw terrein kan door JvESCH worden gesaneerd. We graven de bodem af, verzamelen grond en puin in depots en voeren dit af naar ons eigen terrein waar het wordt gerecycled tot secundaire bouwstoffen of wordt afgevoerd naar een reiniger / afvalverwerker.

Onze certificaten onderstrepen onze kennis en kunde. Zo hebben we de certificaten BRL SVMS 007 Milieukundig slopen en BRL SC-530 Asbestverwijdering in ons bezit. De aanwezigheid van gecertificeerde vakmensen en speciaal opgeleide kwaliteitsverantwoordelijken bij de werkzaamheden, verzekeren u ervan dat er gewerkt wordt met kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid, arbeidshygiëne en de geldende regels.

Herinrichting terrein Vincentius

Vincentius in Udenhout vond in ons de juiste partner voor de herinrichting van het terrein. Een omvangrijk project waar we de expertise van alle drie de bedrijven binnen de holding hebben ingezet. We hebben de sloop verzorgd van oude gebouwen op het terrein, verbeterden de aanwezige grondslag en verzorgenden de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur. Ook het aanleggen en het onderhoud van groenvoorzieningen behoorden tot onze taken. Daarbij werden karakteristieke groenvoorzieningen behouden, maar legden we ook nieuwe aan.

Bijzonder aan dit project was niet alleen de wisselwerking tussen de drie bedrijven binnen onze holding: A. van Casteren Tilburg BV, Gebr. van Esch Wegenbouw BV en J. van Esch BV, maar zeker ook de locatie. In een leefomgeving van mensen met een verstandelijke beperking moest het dagelijks leven gewoon doorgaan. Nog meer dan normaal vroeg dat aandacht voor allerlei veiligheidsvoorzieningen. Denk bijvoorbeeld aan duidelijke, verlichte en rolstoeltoegankelijke routes om de werkzaamheden heen voor de bewoners.

Asbestsanering en sloop wagnerplein

Om ruimte te maken voor een nieuwe wijk aan het Wagnerplein in Tilburg moest een studentenflat worden gesloopt. A. van Casteren Tilburg BV heeft deze opdracht aangenomen, incl. het verwijderen van de aanwezige asbest in het gebouw.

Voordat het gebouw kon worden neergehaald, is er eerst een asbestinventarisatie gedaan. Op basis daarvan is het plan ontwikkeld om de aanwezige asbest op een verantwoorde en veilige manier, voor zowel mens als milieu, te verwijderen. A. van Casteren Tilburg BV is hiervoor in bezit van het SC-530 certificaat voor asbestverwijdering. Nadat het gebouw was vrijgegeven, kon de sloop half april 2015 worden gestart.

Om de overlast voor de buurt zoveel mogelijk te beperken, zijn bepaalde maatregelen getroffen. Zo hield de planning rekening met de wekelijkse markt. Het is immers niet prettig als er volop gesloopt wordt wanneer het plein vol mensen staat. Ook werden er tijdens de markt speciale stofschermen geplaatst. Tevens is ervoor gekozen om na het scheiden van de afvalstoffen op de slooplocatie, het puin elders verder te verwerken en dus zo snel mogelijk in grote brokken af te voeren met vrachtwagens.

Bij de sloop is maar liefst 20.000 ton (beton)puin vrijgekomen. Na verwerking wordt dit (deels) weer hergebruikt in de betonindustrie en de wegenbouw. Op deze manier werkt onze organisatie verantwoord, zowel voor het milieu als op economisch vlak.