Vooraanmelding afvalstroom

Vooraanmelding afvalstroom AMvB

Afvalstofomschrijving (verplicht)

Specificatie afvalstof (verplicht)

Met grond:
janee

Met puin:
janee

Bij asfalt aangeven:
schollenfreesel

Geschatte hoeveelheid (verplicht)

Projectomschrijving

(Project-)werknummer

Adres van herkomst

Postcode en plaats van herkomst

Aannemer / ontdoener

Transporteur

VIHB-nummer

(VIHB staat voor: Vervoerders, Inzamelaars, Handelaars en Bemiddelaars van afvalstoffen. Een VIHB-nummer is verplicht bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.)

Bedrijfsgegevens Transporteur

Opzichter / uitvoerder

Telefoonnummer

Geplande afvoerdatum

Verwerker / bewerker: A. van Casteren

Rapport / certificaat bijvoegen

(AP04-indicatief onderzoek-keuring)