• Het treffen van voorbereidende werkzaamheden;
 • Treffen van arbeid hygiënische en veiligheidskundige maatregelen en voorzieningen in relatie tot werkzaamheden;
 • Het afzetten en inrichten van het werkterrein;
 • Het inventariseren van asbest toepassingen; (conform de norm sc540);
 • Het verwijderen onder saneringscondities van mogelijk asbestbronnen (conform de norm sc530);
 • Het verwijderen van het eventuele afval (bouw en sloop/zwerfafval);
 • Het ontgraven van depots grond/puin verontreinigd;
 • Het vervoeren grond/puin vrijkomend uit de depots naar depotruimte;
 • Het graven van een sleuf voor aanbrengen mantelbuizen, incl. dichten sleuf (tijdelijke uitname);
 • Afdekken d.m.v. toepassen afdeklaag bestaande ondergrond;
 • Plaatsen van banden en grond kerende voorzieningen;
 • Het in depot zetten van grond/puin t.b.v. keuring en zeven;
 • Het afvoeren van de depots naar vergunde acceptant;
 • Opruimen genomen en vereiste voorzieningen;
 • Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.